Δελτία Τύπου

CityzenApp Smart City Platform από την NovelTech

Στο πλαίσιο της δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», η NovelTech υλοποίησε με επιτυχία το έργο «CityzenApp Smart City Platform».Το παρόν έργο αποσκοπεί στην εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Λήψης Αποφάσεων στο πλαίσιο λειτουργίας ενός Δήμου, το οποίο παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία στο προσωπικό και την διοίκηση ενός δήμου ενώ παράλληλα ενημερώνει και λαμβάνει υπόψη την γνώμη των Δημοτών.Το σύστημα …

CityzenApp Smart City Platform από την NovelTech Read More »

Scroll to Top