Εφαρμογή Δημότη

Επικοινωνία και Παροχή Υπηρεσιών

Εφαρμογή Δημότη

Επικοινωνία και Παροχή Υπηρεσιών

Η εφαρμογή δημότη της πλατφόρμας CityzenApp αποτελεί μια νέα προσέγγιση παροχής υπηρεσιών και αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ Δήμου και δημοτών / επιχειρήσεων. Είναι το κανάλι επικοινωνίας Δήμου – Δημότη. Με την «Εφαρμογή Δημότη» ο Δήμος παρέχει άμεση ενημέρωση και ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσα από διάφορα κανάλια επικοινωνίας (web portal, εφαρμογή για κινητά, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης Δημοτών), χωρίς να απαιτείται η μετάβαση στα γραφεία του Δήμου, βελτιώνοντας έτσι τον βαθμό εξυπηρέτησης. Βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί ο ολοκληρωμένος τρόπος προσέγγισης και υλοποίησης των επιμέρους υποσυστημάτων. Σκοπός είναι να δοθεί λύση στο συνολικό πρόβλημα και όχι σε μέρος αυτού (π.χ. αιτήματα καθημερινότητας).

Δυνατότητες Εφαρμογής Δημότη

Αναφορές Δημοτών

από κινητό τηλέφωνο ή web

Αιτήσεις Παραχώρησης Χώρων

διαχείριση αιτημάτων φορέων

Ενημέρωση - Εκδηλώσιες

νέα / δελτία τύπου / ημερολόγιο εκδηλώσεων / διαγωνισμοί

Εσωτερικές Αναφορές

για το προσωπικό του Δήμου

Push Notifications

άμεση ενημέρωση Δημοτών

Πιστοποιητικά

από κινητό τηλέφωνο ή web

Γραμμή Δημότη

τηλεφωνική εξυπηρέτηση Δημοτών

Ερωτηματολόγια

καταγραφής απόψεων Δημοτών

Εφημερεύοντα

φαρμακεία / νοσοκομεία

Εφαρμογή Συνεργείων

για συνεργεία του Δήμου & Εξωτερικούς συνεργάτες

Analytics & Reports

άμεση ενημέρωση και λήψη αποφάσεων

Χρήσιμα Τηλέφωνα

με δυνατότητα αναζήτησης και απευθείας κλήση

Πολιτική Προστασία

ενημέρωση / χώροι συγκέντρωσης

Σημεία Ενδιαφέροντος

υπηρεσίες / σχολεία / πάρκα κ.λπ.

Κυκλοφοριακή Ενημέρωση

ΜΜΜ / χρόνοι άφιξης / δρομολόγια

Καταγραφή Υποδομών

φωτισμός / κάδοι / κτίρια / σύνδεση με υποβολή αναφορών

Η εφαρμογή με το δικό σας brand!

Η εφαρμογή Δημότη παρέχεται με το brand του εκάστοτε Δήμου (π.χ. Δημότης Ηρακλείου), αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, ενώ παράλληλα είναι αναγνωρίσιμη από τους Δημότες. Ακόμη, η εφαρμογή περιλαμβάνει μια σειρά από υποσυστήματα, τα οποία προσαρμόζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και την εικόνα του Δήμου. Η λειτουργία και η διαχείριση των εφαρμογών γίνεται από ένα ενιαίο web περιβάλλον, δίνοντας στο Δημότη τη δυνατότητα να διασυνδεθεί με υφιστάμενες εφαρμογές (π.χ. οικονομική διαχείριση, πρωτόκολλο, ιστοσελίδα κ.λπ.). Παρέχεται επίσης ειδική mobile εφαρμογή CityzenApp Staff, αποκλειστικά για το προσωπικό και τη Διοίκηση του Δήμου. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, παρέχονται υπηρεσίες προώθησης των υπηρεσιών μέσα από διάφορα κανάλια (social media, έντυπο υλικό, Μ.Μ.Ε. κ.λπ.).

pers_gre-01

Οφέλη για το Δήμο

1
Μείωση λειτουργικού κόστους
2
Εργαλείο λήψης αποφάσεων
3
Βέλτιστη εξυπηρέτηση Δημοτών
4
Νέα κανάλια επικοινωνίας
5
Δεν απαιτούνται νέες επενδύσεις για εξοπλισμό
6
Βελτίωση των υπηρεσιών / Μείωση γραφειοκρατίας / Αύξηση αποτελεσματικότητας
7
Οργάνωση της διαχείρισης αιτημάτων και αιτήσεων πιστοποιητικών / Καθορισμός προτεραιοτήτων
8
Άμεση καταγραφή απόψεων Δημοτών

Οφέλη για τους Δημότες

1
Αύξηση συμμετοχικότητας
2
Άμεση πρόσβαση στην πληροφορία
3
Καλύτερη εξυπηρέτηση
4
Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας
5
24ωρη δυνατότητα πρόσβασης
6
Άμεση επικοινωνία με τις υπηρεσίες του φορέα
7
Συγκεντρωμένη πληροφορία
Scroll to Top