Προβολή Δημοτικού Έργου

Ειδική ιστοσελίδα για την Παρακολούθηση & την Ενημέρωση Δημοτών

Προβολή Δημοτικού Έργου

Ειδική ιστοσελίδα για την Παρακολούθηση & την Ενημέρωση Δημοτών

Στο πλαίσιο της διαφάνειας και ενημέρωσης των πολιτών, δημιουργούμε μια ειδική ιστοσελίδα για την Προβολή Δημοτικού Έργου, για την καλύτερη παρουσίαση και την δημοσιότητα του.

Αναλαμβάνουμε να δημιουργήσουμε όλο το “Marketing Υλικό” παρουσιάζοντας με έγκυρο και ελεγχόμενο τρόπο, το έργο που έχει ήδη υλοποιηθεί, καθώς και το όραμα της Δημοτικής Αρχής. Οι Δημότες είναι σε θέση να αξιολογήσουν το έργο.

 • Συλλογή, επεξεργασία και καταχώρηση στοιχείων για έργα και μελέτες.
 • Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας Προβολής Δημοτικού Έργου.
 • Δημιουργία Templates επικοινωνίας Δημοτικού Έργου.
 • Ειδικά Reports μόνο για την Διοίκηση του Δήμου (χρήση MS Power BI)

Άτομο που προσλαμβάνεται από την εταιρεία μας αναλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Συλλογή στοιχείων για τα σημαντικά έργα του Δήμου.
 • Εισαγωγή στοιχείων έργων και μελετών στο σύστημα.
 • Συνεργασία με τα στελέχη του δήμου και την ομαδα του Δημάρχου.
 • Επιτόπια παρουσία στα γραφεία του Δήμου 2 με 3 φορές την εβδομάδα για την συλλογή στοιχείων.

Η ειδική ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη μέσα από το site του Δήμου έχοντας την ταυτότητα του και αποτελώντας το σημείο αναφοράς για την πορεία των έργων.

Στοιχεία που συλλέγονται:

 • Slide & Photo Gallery.
 • Νέα Δήμου (από ιστοσελίδα).
 • Ειδική Προβολή σημαντικών Έργων.
 • Χάρτης με έργα.
 • Κατηγοριοποιημένη παρουσίαση εργων.
 • Έργα που θα γίνουν στον μέλλον.
 • Δηλώσεις της Δημοτικής Αρχής σχετικές με τα έργα.
 • Συγκεντρωτικά Στατιστικά.
 • Newsletter.
 • Ερωτηματολόγια.
 • Σύνδεση με Social Media Δήμου.
 • Φόρμα Επικοινωνίας

Για όλα τα έργα υπάρχουν πληροφορίες και βασικά στοιχεία που χρειάζονται να έχουν γνώση οι πολίτες, καθώς καταχωρούνται και μικρές επιλεγμένες παρεμβάσεις, πέραν των έργων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα.

Τα μεγάλα έργα παρουσιάζονται με διαφορετικο τρόπο και με μεγαλύτερη ανάλυση (επιπλέον πεδία με *).

Στοιχεία έργων:

 • Τίτλος.
 • Κατηγορία.
 • Θέση στον χάρτη.
 • Φάση – κατάσταση.
 • Κωδικός έργου.
 • Δημοτική ενότητα.
 • Κωδικός/άξονας επιχειρησιακού.
 • Εγκεκριμένος Π/Υ.
 • Πηγή χρηματοδότησης.
 • Τρόπος εκτέλεσης.
 • Συμβασιοποιημένος Π/Υ.
 • Έναρξη – Λήξη.
 • Αναλυτική Περιγραφή*.
 • Φωτογραφία έργου & Photo Gallery*.
 • Υλικό Δημοσιότητας*.
 • Αρμόδιο Τμήμα/ Υπηρεσία/Υπάλληλος (δεν είναι ορατή στους Δημότες).
Scroll to Top